ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น :

  •    

         นางรินทร์ลญา เลิศศิริพานิช
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น

 

 

 

 

 

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

 

 
 

 


     
ดูทั้งหมด


     ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร  [ 09 ธ.ค. 2562 ]
     โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 สาย (1)  [ 08 ส.ค. 2562 ]
     โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 สาย (2)  [ 08 ส.ค. 2562 ]
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2562  [ 01 ม.ค. 2562 ]
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น   [ 24 ก.ย. 2561 ]
ดูทั้งหมด
     เปิดเผยราคากลางในเว็ยไซต์ ย้ายท่อปะปาหอสูง พร้อมระบบจ่ายน้ำ ม.3  [ 03 ธ.ค. 2562 ]
     เปิดเผยราคากลางในเว็ยไซต์ ถนน คสล.สายห้วยไม้แดง ม.2  [ 03 ธ.ค. 2562 ]
     เปิดเผยราคากลางในเว็ยไซต์  [ 25 ก.ค. 2562 ]
     เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 4 โครงการ  [ 05 มิ.ย. 2562 ]
     ประกาศราคากลางงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้นโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้แดง ม.2 ม่วงเจ็ดต้น  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ดูทั้งหมด


** ข่าวราชการ **
 
หนังสือราชการ
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์

สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่

        __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น

 หมู่ 7 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180

 โทรศัพท์ 055-813142

 Website : http://www.moungjedton.go.th/