ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น :

  •    

         นางรินทร์ลญา เลิศศิริพานิช
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น

 

 

 

 

 

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

 

 
 

 


     
ดูทั้งหมด


     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น  [ 21 ก.ย. 2563 ]
     เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  [ 14 ก.ย. 2563 ]
     งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด-19  [ 03 เม.ย. 2563 ]
     อบต.ม่วงเจ็ดต้นสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของทีมป้องกันโรวิด-19ตำบลม่วงเจ็ดต้น  [ 01 เม.ย. 2563 ]
     ประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวยนระดับตำบลปี 2563  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด
     โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยล้องนา หมู่ที่ 6  [ 23 มิ.ย. 2563 ]
     โครงการปรับปรุงสาลาเอนกประสฃค์พร้อมห้องน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  [ 23 มิ.ย. 2563 ]
     โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  [ 23 มิ.ย. 2563 ]
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  [ 23 มิ.ย. 2563 ]
     เปิดเผยราคากลางในเว็บไซต์โครงการขยายปะปาวัด (เข้าบ้านโพนแหน)  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด


** ข่าวราชการ **
 
หนังสือราชการ
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์

สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่

        __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น

 หมู่ 7 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180

 โทรศัพท์ 055-813142

 Website : http://www.moungjedton.go.th/